مشخصات مدرس حمزه صابر کارشناس مهندسی برق و مهندس طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و سرپرست واحد تاسیسات هتل  ویدئو معرفی مشخصات دوره راهنمای خرید از سایت مدت دوره: 1 ساعت و 20 دقیقه تعداد فصل ها: 3 ...

ادامه مطلب